FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बिर्तामोड नगर अस्पताल निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना(मध्यान्न राष्ट्रिय दैनिकमा मित २०७९ मंसिर २१ गते प्रकाशित)

ठेक्का रद्द गरिएको सूचना

जडिबुटी, कवाडी, जिवजन्तु कर तथा हाटबजार बहाल विटौरी शुल्क सम्बन्धी शिलबन्दि दरभाउपत्रको सूचना

स्यानिटरी प्याडको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

स्टेसनरी र छपाई सम्बन्धी दरभाउपत्र पेश गर्ने बारे