बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आन्तरिक आय संकलनको लागि वोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना

यातायात विर्ताबजार सडक, नगरपालिका भवन तला थप तथा ल्याण्डस्केपिङ्ग र आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

अनुदानमा मल बिक्रेता सम्बन्धि सूचना

आलुको बीउ सम्बन्धि शिलबन्धि कोटेशन

घटनादर्ता डिजिटाईजेशन सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना