FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

मिति २०८० माघ २८ गते नगरपालिका र मातहतका कार्यालयका सेवा बन्द हुने बारे सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना(Sanitary Pad))

CCTV Camera लगायत सामाग्रीहरुको दररेट माग गरिएको सूचनामा पत्रिकाबाट प्रकाशन गर्दा त्रुटी भएको सच्याइएको कार्यालयको सूचना ।

Construction & Upgradation of Gokuljoshi Marga Black Topped Road Works बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।

CCTV Camera लगायत सामाग्रीहरुको दररेट माग गरिएको सूचना ।

वायरिङ/प्लम्बिङ स्वयंसेवक सर्टलिष्ट तथा परीक्षा सम्बन्धमा

IP Phone को दररेट माग गरिएको सूचना ।

औषधि खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

करार सेवामा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

ईन्जिनियर पदको लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना

तह बृद्धि तह मिलानको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना(बिर्तामोड नगरपालिका अन्तर्गतका कर्मचारीहरुका लागि)

शैक्षिक सत्र २०८० मा संस्थागत विद्यालयहरुमा कुल विद्यार्थिको १०% लाई १००% मानी नगरपालिकाको सिफारिसमा ४०% र विद्यालयको तर्फबाट ६०% छात्रवृद्धि प्रदान गरिएको विवरण

दरखास्त आव्हानको सूचना

गोकुल जोशी सडक निर्माणको दोस्रोपटक बोलपत्र आव्हानको सूचना (प्रकाशित मिति २०८० पुष १३ गते )