FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

स्यानिटरी प्याडको दोस्रोपटकको सूचना ।

चारपाङ्ग्रे सवारी साधन भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना । साथै मिति २०८०/०३/१५ को सूचना बमोजिमको दरभाउ रद्द सम्बन्धी जानकारी

व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना ।

स्यानिटरी प्याड खरिदका लागि आव्हान सूचना

विज्ञापन कर सम्बन्धी सूचना ।

राजश्व कर संकलन प्रणाली अवरुद्ध सम्बन्धमा ।

बिर्तामोड नगरपालिकाका संस्थागत विद्यालयहरुको शैक्षिक सत्र २०८० को छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी विद्यालयगत विवरण

स्यानिटरी प्याडको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

घर नक्सा पास हुँदा नदेखाईएका थप संरचना हटाउने सम्बन्धी सूचना

स्टेसनरी तथा छपाई सम्बन्धी सामाग्रीहरुको दररेट माग सम्बन्धमा ।

स्वीकृति अनुमति प्राप्त विद्यालयहरुको विवरण

बिर्तामोड नगरपालिका क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरुको अन्तिम लेखापरीक्षण सम्बन्धी सूचना

पट्टापूर्जी सम्बन्धमा ।

छात्रवृत्ति वितरण विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा ।