बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ

सूचना तथा समाचार

व्यक्तिगत घटनादर्ताको डिजिटाईजेसन सम्बन्धि सिलबन्दि दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना

सवारी कर तथा पार्किङ्ग शुल्क सम्बन्धि वोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना

मेयर विषादिमुक्त, एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन र समुहको मागमा आधारित तालिम कार्यक्रम सम्बन्धि

पशु आहार व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत हिउँदे जै घाँस र नगर प्रमुख पकेट प्याकेज कार्यक्रम अन्तर्गत बंगुर तथा बाख्रा साटासाट

विद्यार्थी सिकाइ सहजिकरण सम्बन्धि मापदण्ड-२०७७ साथै निर्देशन