FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बीमाको औषधि खरीद सम्बन्धी दोस्रोपटक प्रकाशित सूचना मिति २०७९ जेष्ठ ३१ गते इजलास दैनिकमा प्रकाशित मिति २०७९ असार ११ गते

आय ठेक्काको सूचना (प्रकाशित मिति २०७९ असार १ गते नागरिक दैनिक)

औषधि खरीद सम्बन्धी सूचना (दोस्रोपटक प्रकाशित मिति २०७९ जेठ २६ गते हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिक)

बीमा औषधि खरीद सम्बन्धी सिल्ड कोटेसन आव्हान (प्रकाशित मिति २०७९ जेठ ११ गते इजलास दैनिक)

स्यानिटरी प्याडको बोलपत्र स्विकृत गर्ने आसयको सूचना ।(हिमालय टाइम्स राष्टिय दैनिकमा २०७९ जेठ १२ गते प्रकाशित)