FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बुट्टाबारी - प्याकुरेल चोक सडक निर्माण सम्बन्धि ठेक्का आव्हानको सूचना (मध्यान्न राष्ट्रिय दैनिकमा मिति २०७९ असार ३१ गते प्रकाशित)

कोइलाजन्य पदार्थको सेवा शुल्क सम्बन्धी आय ठेक्काको सूचना (इजलास दैनिकमा मिति २०७९ असार २८ गते प्रकाशित)

रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

दररेट दर-रेट पेश गर्ने सम्बन्धमा (घटना दर्ता सम्बन्धी)

क्याटलग प्रस्ताव विधीबाट मेडिकल औजार उपकरण तथा मेसिनरी सामानहरु खरिद सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना