बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ

विर्तामोड नगरपालिकाभित्रका सबै विद्यालय तथा सिकाई केन्द्रहरुलाई लेखा परीक्षण सम्बन्धि सूचना ।