बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ

बोलपत्रको सूचना(Construction of Hospital and Healthpost Building)