बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ

नगर प्रहरी शारीरिक क्षमता परीक्षाको नतिजा