बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ

सूचना तथा समाचार

अन्तिम लेखापरिक्षणको नियुक्ति बुझ्न आउने सम्बन्धमा

कल्भर्ट निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना

नगर प्रहरी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

विद्युतिय हाजिरी प्रणालीका लागि आवश्यक सामाग्री खरिद गर्नका लागि शिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

बोलपत्र स्विकृतिको आशयको सूचना