बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ

सूचना तथा समाचार

कक्षा ३,४,५ र ६ को आचरण सचेतना शिक्षा पुस्तक छपाईका लागि दरभाउ सम्बन्धि सूचना

स्यानिटरी प्याड तथा औषधिको आशयको सूचना

आसयको सूचना (अतिथिसदन रोड, मेघाबारी रोड र हस्पिटल)

ट्रेल ब्रिज, सेनिटरी प्याड र औषधि खरिद सम्बन्धि बोलपत्र सूचना

नगरवासीहरुमा बिर्तामोड नगरपालिकाको हार्दिक अपिल