बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई स्वागत छ

सूचना तथा समाचार

पशु शाखाको विविध योजना तथा कार्यक्रममा प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

कृषी शाखाको विविध योजना तथा कार्यक्रम सम्बन्धी माग पत्र तथा प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

ऐन, नियमावली, कानुन, निर्देशिका, कार्यविधि - २०७४

Notice Regarding Invitation for Sealed Bids

सूचना प्रविधि अधिकृतको पदपूर्ती सम्बन्धी सूचना