बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ

सूचना तथा समाचार

Online बाट घरनक्शा पास गर्ने भएको हुँदा सम्बन्धित सबैका लागि सूचना ।

विर्तामोड न.पा.का कृषक/कृषि फार्महरुलाई सूचना

बायोग्याँस कम्पनीहरुलाई सूचना

गोवरग्याँस प्लान्ट निर्माण कार्यको लागि अनुदान प्राप्त गर्ने घरधुरी/व्यक्तिको नामावली

वोलपत्र/शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना(पूर्वाञ्चल दैनिकमा असार २ गते प्रकाशित)