बिर्तामोड नगरपालिकामा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ

विद्युतिय हाजिरी प्रणालीका लागि आवश्यक सामाग्री खरिद गर्नका लागि शिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना