FAQs Complain Problems

News and Notices

बिर्तामोड नगरपालिकाका निर्वाचित तथा मनोनित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने सूचना

यस बिर्तामोड नगरपालिकाका सम्पूर्ण निर्वाचित तथा मनोनित जनप्रतिनिधिहरु तथा कार्यरत कर्मचारीहरुले आफ्नो आ.व. २०७४/०७५ को सम्पत्ति विवरण फारम भरी यही २०७५ साल भदौ २८ गतेभित्र नगरपालिकाको कार्यालय बिर्तामोडमा बुझाउनु हुन सम्बन्धित सबैका

Tender Notice

Invitation for Bids for the construction of Office Building

सूचना : शोक विदा

धरान उपमहानगरपालिकाका  प्रमुख तारा  सुब्बाको दुखद निधन  प्रति शोक विदा मिति 2075/04/06 गते आइतवारका दिन दिइएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

Pages